Πάγος σωλήνας Φ28 25γρ e, 40 τεμάχια ανά κιλό περίπου, συσκευασία 4κλ ή 7κλ