Το νερό που χρησιμοποιούμε προέρχεται από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης ΕΥΔΑΠ, αφού πρώτα υποστεί ειδική επεξεργασία:

· Μερική αποσκλήρυνση ( αφαίρεση αλάτων ).

· Φίλτρα για στερεά χημικά σωματίδια.

· Ενεργός άνθρακας για την αφαίρεση του χλωρίου και άλλων οσμών.

· Λάμπες UV για μικρόβια και μικροοργανισμούς.